« Older Entries Subscribe to Latest Posts

16 Dec 2014

Teoreetilise füüsika seminar “Professor Paul Kard – 100”

Posted by LOFY. Comments Off on Teoreetilise füüsika seminar “Professor Paul Kard – 100”

Aeg: teisipäeval, 16.detsembril 2014 algusega kell 16.00

Koht: TÜ Füüsika Instituudis, Ravila 14c, aud A411

Programm

15.45 -16.15 Registreerumine ja näituse vaatamine
16.15-16.30 Piret Kuusk. “Paul Kardi elu ja tegevus”
16.30-17.00 Nikolai Kristoffel. “Professor Paul Kardist tema õpilasena”
17.00-17.30 Vladimir Fedossejev. ”About Professor Kard´s method for calculation of the transverse shift of totally reflected ligh beam”
17.30-17.45 Olev Saks. “Paul Kard lektorina”
17.45.-18.00 Leo Kaagjärv. ”Kuidas sattusin Paul Kardiga kirjavahetusse”

KOHVILAUD Physicumis. Diskussioonid ja arutelud

Info: dr Piret Kuusk piret.kuusk@ut.ee, dr Lilli Paamalilli.paama@ut.ee,
http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

10 Dec 2014

Kersti Lužkov loeng-seminar “Biogaasi tootmine energiasäästu lahendusena AS Estonian Cell näitel”

Posted by LOFY. Comments Off on Kersti Lužkov loeng-seminar “Biogaasi tootmine energiasäästu lahendusena AS Estonian Cell näitel”

Kersti Lužkov (AS Estonian Cell, keskkonna- ja kvaliteedijuht) peab loeng-seminari teemal
“Biogaasi tootmine energiasäästu lahendusena AS Estonian Cell näitel“
Aeg: kolmapäeval, 10.detsembril 2014 algusega kell 12.15,
Koht: TÜ Keemia Instituudis, CHEMICUM Ravila 14 A, aud.1021

Kohvipaus Chemicumi kohvikus pärast loengut.
Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantidega ja juhendajatega 10.12.2014.

Lisainfo: Dr Uko Maran ( uko.maran@ut.ee), Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

5 Dec 2014

FMTDK doktoriõppe seminar – konverents

Posted by LOFY. Comments Off on FMTDK doktoriõppe seminar – konverents

Aeg: reedel 5. detsembril 2014 algusega kell 14.00

Koht: TÜ Füüsika Instituudis, Ravila 14c, aud B103

Programm

14.00-14.15 Registreerumine
14.15-15.00 Ursula Tubli , HTM teadusosakond, Kristi Ploom, HTM kõrghariduse osakond “Doktoriõppe arengud ja prioriteedid uuel strateegiaperioodil”
15.00-15.20 Dr Marco Kirm, FMTDK nõukogu esimees “FMTDK 2009-2014”
15.20-15.40 Dr Toomas Plank “Physicum – uued võimalused materjaliteaduses”
15.40-17.00 KOHVILAUD Chemicumis. Diskussioonid ja arutelud

Info: dr Marco Kirm marco.kirm@ut.ee, dr Lilli Paamalilli.paama@ut.ee,
http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

31 Oct 2014

Dr Leonas Valkunas’e loeng-seminar teemal “Excitation Dynamics and Relaxation in Molecular Aggregates and Photosynthetic Pigment-Protein Complexes”

Posted by LOFY. Comments Off on Dr Leonas Valkunas’e loeng-seminar teemal “Excitation Dynamics and Relaxation in Molecular Aggregates and Photosynthetic Pigment-Protein Complexes”

Dr Leonas Valkunas (Department of Theoretical Physics, Vilnius University) peab loeng-seminari teemal
“Excitation Dynamics and Relaxation in Molecular Aggregates and Photosynthetic Pigment-Protein Complexes”
Aeg: reedel, 31.oktoobril 2014 algusega kell 10.15,
Koht: TÜ Füüsika Instituudis, Physicum, Ravila 14c, aud. A102

Konsultatsioonid FMTDK doktorantidele ja juhendajatele 30.10.2014-01.11.2014.

Lisainfo: Prof Arvi Freiberg ( arvi.freiberg@ut.ee), Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

27 Oct 2014

Intensiivkursus “Solid Oxide Fuel Cells”

Posted by LOFY. Comments Off on Intensiivkursus “Solid Oxide Fuel Cells”

Dr Subhash C. Singhal, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, USA

intensiivkurusus “Solid Oxide Fuel Cells” (LOKT.02.051, 1 EAP)

KURSUSE PROGRAMM:

 • 27.10.2014 kell 10.00, Chemicum, aud.1100
  “SOFCs: Fuel Cell Principle, Types of Fuel Cells, Thermodynamics ”
 • 28.10.2014 kell 10.00, Chemicum, aud.1019
  ”SOFCs: Materials”
 • 29.10.2014 kell 12.00, Chemicum, aud 1021
  “SOFCs: Designs, Fabrication and Performance”
 • 30.10.2014 kell 10.00, Chemicum, aud.1019
  “SOFCs : Worldwide Manufactures and Commercialization Status”

Registreerumine ÕIS-s

Konsultatsioonid FMTDK TÜ ja TTÜ doktorantidele ja juhendajatele 26.10.-01.11.2014

Lisainfo: prof Enn Lust ( enn.lust@ut.ee), Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

1 Oct 2014

Loeng-seminar teemal “Superkondensaatori arendus Skeleton technologies OÜ-s”

Posted by LOFY. Comments Off on Loeng-seminar teemal “Superkondensaatori arendus Skeleton technologies OÜ-s”

Dr Mati Arulepp (Skeleton Technologies OÜ, vanemteadur) peab loeng-seminari teemal
“Superkondensaatori arendus Skeleton technologies OÜ-s “
Aeg: kolmapäeval, 01.oktoobril 2014 algusega kell 12.15,
Koht: TÜ Keemia Instituudis, CHEMICUM Ravila 14 A, aud.1021

Kohvipaus Chemicumi kohvikus pärast loengut.
Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantidega ja juhendajatega 01.10.2014.

Lisainfo: Prof. Enn Lust ( enn.lust@ut.ee), Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

24 Sep 2014

Intensiivkursus : „HardCoatingsinComponent and Tool Applicationsand Coatedcomponents and formingtools – overview, influencingparameters and selectionapproach

Posted by LOFY. Comments Off on Intensiivkursus : „HardCoatingsinComponent and Tool Applicationsand Coatedcomponents and formingtools – overview, influencingparameters and selectionapproach

Läbiviija: Prof.dr. BojanPodgornik (professor position at theUniversity of Ljubljana, Faculty of MechanicalEnginnering, Department for Tribology and Maintenance)
Institution: Institute of Metals and Technology
Aeg: 24-25.09.2014
Koht: Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, U6 – 222, U5-216
24.09 kell 17.00 ruumis U6-222
“HardCoatingsinComponent and Tool Applications” withthefollowingcontent
– TribologicalContact and WearMechanisms
– Coating and Surfacetreatmenttechniques
– Coatingdepositionrequirements
– Tribology of coatedsurfaces
– Load-carryingcapacity
– Coatingsoverview
– Properties of coatingsusedindifferentapplications
– New trendsincoatingsdevelopment

25.09 kell 10.00 ruumis U5-216

“Coatedcomponents and formingtools – overview, influencingparameters and selectionapproach”, withthefollowingcontent:
– Tribologicalcontact of surfaceengineeredsurfaces
– Requirements for coatedcomponents
– Overview of commercialcoatings and theirproperties
– State of the art and trendsincoatingdevelopment
– Concernsincoatingselectioninformingapplications:
– Testingpossibilities
– Surfaceroughnesseffect
– Influence of workmaterial
– Loadingtype and load-carryingcapacity
– Performance of DLC coatingsinlubricatedContacts
– Effect of coatingtype
– Effect of additivetype and concentration
– Effect of Contactconditions and lubricationtype

26-27.09 konsultatsioonid doktorikooli doktorantidele ja juhendajatele

Lisainfo: Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

22 Sep 2014

Intensiivkursus “Physicochemical methods in drug research”

Posted by LOFY. Comments Off on Intensiivkursus “Physicochemical methods in drug research”

Dr Alex Avdeff in-ADME Research, New York, USA

Toimub kahel järjestikusel päeval TÜ Keemia Instituudis (Chemicum) Ravila 14 A, Tartu:

Esmaspäev, 22. september 2014 a, kell 14:00 – 18:00 (neli tundi vaheaegadega), aud 1100

Teisipäev, 23. september 2014 a, kell 10:00 – 14:00 (neli tundi vaheaegadega), aud 1019

Intensiivkursuse tutvustus

Loengutsükli eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade füüsikalis-keemilised meetodite kasutamisest ravimiarenduses ja uuringutes. Rõhuasetus on pH, pKa, lahustuvuse, ja membraani läbilaskvuse (PAMPA, Caco-2, MDCK, BBB) määramise meetoditel. Käsitletakse nii minevikku, olevikku kui ka tulevikuvisioone.

Loengupidaja tutvustus

Dr. Alex Avdeef is Internationally-recognized expert in solution chemistry (116 publications, 6 patents, 4 books). Over 40 years: teaching, researching, & developing methods, instruments, & analysis software for measurement of ionization constants (pKa), solubility (practically-insoluble molecules), dissolution (small-volume, mechanistic, pH-dependent), & permeability (pH-dependent PAMPA, cell-culture, & animal models). Founded in-ADME Research (USA, www.in-adme.com) in 2011, Co-founded pION INC (USA, www.pion-inc.com) in 1996 & Sirius Analytical (UK, www.sirius-analytical.com) in 1989. Formerly chemistry professor at Syracuse University (NY) USA.

Registreerimine ja kava tudengitele TÜ ÕIS-is (1 EAP aine, LOKT.08.027, mitteeristuv):
Viit (avalikule kasutajale) https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4562122
Viit (ÕISi kasutajale) https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/tere.tulemast?viit=4562122

Registreerimine teistele, kes ei kasuta TÜ ÕIS-i ja ei vaja EAP-sid:
Palun saada e-kiri (lilli.paama@ut.ee) ja teavita osalusest

Konsultatsioonid FMTDK doktorantidele ja juhendajatele: 22-26. september 2014
(Teemad eelnevalt saata ja ajad kokku leppida – uko.maran@ut.ee)

Lisainfo: Uko Maran ( uko.maran@ut.ee), Lilli Paama ( lilli.paama@ut.ee), http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

3 Sep 2014

Intensiivkursus: SolvingCatalyticRiddles

Posted by LOFY. Comments Off on Intensiivkursus: SolvingCatalyticRiddles

Läbiviija: dr. Petri M.Pihko, Professor of OrganicChemistry, University of Jyväskylä,
Department of Chemistry. Hisresearchinterestsincludeorganocatalysis, catalystdesign and totalsynthesis of naturalproducts.

Aeg: 03.09.2014

Koht: Tallinna Tehnikaülikool; Matemaatika-loodusteaduskond, Akadeemia tee 15, VIII korpus

New methods for thefunctionalization of β-ketoesters at the β’-positionunderoxidativeconditionswith indoles isdiscussed. Additionally, newcatalysts for theasymmetricMannichreactionwillbedisclosed. Finally, applications of aminocatalysistowardsformation of naturalproducts are discussed.


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

29 Aug 2014

Dr Emilia Vasileva Veleva peab loeng-seminari teemal “Trace Reference Materials and Recommended Analytical Methods for a Global Mercury Monitoring in the Marine Environment”

Posted by LOFY. Comments Off on Dr Emilia Vasileva Veleva peab loeng-seminari teemal “Trace Reference Materials and Recommended Analytical Methods for a Global Mercury Monitoring in the Marine Environment”

Dr Emilia Vasileva Veleva (Marine Environmental Studies Laboratory, International Atomic Energy Agency, Monaco) peab loeng-seminari teemal
“Trace Reference Materials and Recommended Analytical Methods for a Global Mercury Monitoring in the Marine Environment”.

Loengu aeg: kolmapäeval 29. augustil 2014 algusega kell 13.30

Koht: TÜ Keemia Instituudis, Ravila 14A, aud 1021

Konsultatsioonid FMTDK doktorantidele ja juhendajatele 27.08. – 30.08.2014

Info: dr Ivo Leito ivo.leito@ut.ee,
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee,
http://fmtdk-2009-2014.ut.ee/


Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079

Toetab ESF projekt 1.2.0401.09-0079